Beylikdüzü, İstanbul
0552 491 99 27
info@tellmeinn.com

Çift Danışmanlığında Yeni Dönem

Çift Danışmanlığında Yeni Dönem

Aile danışmanlığı, günümüzde değişen sosyal yapılar, stresli ve dinamik yaşam tarzının hayatımızın neredeyse tümünü kapsaması ile birlikte ailelerin ve çiftlerin geçmişe nazaran daha çok başvurmaya ihtiyaç duydukları bir uzmanlık alanı haline gelmeye başladı. 

Uzun ve esnek mesai saatleri, ailenin ekonomik sorunları, her iki eşin çalışması, tek ebeveynli ailelerin artması vb. birçok durumlar tüm aile üyelerinin zamanla “aile birliği” kavramından uzaklaşmasına, bireyselliğin daha önemli bir değer olduğu yanılgısına düşmelerine ve birbirleriyle belli durumlar dışında pek de kesişemeyen paralel hayatlar yaşamalarına yol açabilmektedir. 

Aile üyelerinin birbirinden izole bu hayat tarzları yeni iletişim ve etkileşim örüntüleri geliştirmelerine sebep olurken, sorun çözme konusunda bireysel yönde pozisyon almalarını ve “biz” yerine “ben” i tercih etmelerini doğurabiliyor.


Eşler arasındaki ilişki ve iletişim, çatışmalar, boşanma süreçleri, ebeveynler arasında çocukların yetiştirilmesinden kaynaklanan fikir ayrılıkları, aldatma problemleri, her iki eşin çalıştığı ailelerde görev paylaşımı ve çocuk bakımı, tek ebeveynli ailelerde aşırı stres altında kendisini ve ailesini kontrol etme duygusunun kaybolması, çocuklar üzerindeki sorumlulukların paylaşımı, vesayet ve diğer ebeveyni ziyaret hakkı vb. sayacağımız birçok konu aile üyeleri arasındaki anlaşmazlığı kronik hale getirerek derinleştirmekte, çocukların ve diğer aile bireylerinin bozuk etkileşim örüntülerini pekiştirmektedir. 

Anlaşılacağı üzere sorunun tek bir kişiden değil, karmaşık aile yapısından ve aile dışı kontrol edilemeyen faktörlerden kaynaklandığının ortaya konulduğu aile danışmanlığında ön kabul; bir günah keçisi yaratarak sorunların çözümünde bir üyeden hareket etmek değil, tam tersine sağlıksız olan ilişki biçimlerinden ve işlevsiz aile yapısının bütününden hareket ederek problemlerin belirlenmesi ve çözümün üretilmesidir. 

Çalışmalar ve süreç birçok aile danışmanlığı kuramları temel alınarak yürütülür ve yapılandırılır.

Belki de burada pek azını sayabildiğim sebeplerle durumun farkına varan ve bunun böyle gitmemesi gerektiğini anlayan aileler ve çiftler, destek ve çözüm için bir aile danışmanının kapısını çalarak, aslında daha mutlu ve huzurlu bir aile hayatının kapısını aralamış oluyorlar. 

Danışmanlık süreci boyunca sorunları ve ailenin üyeleri arasındaki ilişki ve davranış biçimlerini tarafsız bir gözle gören ve analiz eden bir uzman olarak aile danışmanı; bireye değil ama ailenin tüm üyelerine ve aile yapısına odaklanıp, aksayan yönlerin ortaya çıkarılmasında ve her bir üyenin bunu görmesinde öncü ve etkin bir rehber olarak rol almaktadır. 

Sürecin bir diğer kazanımı ise; gelecekte doğabilecek sorunlar karşısında aile üyelerinin zaten var olan problem çözme becerilerini, nasıl ve ne şekilde kullanacakları ve daha nasıl etkili hale getirecekleridir. Bir benzetme yapacak olursam; aile “susadığında kuyu kazmayacak, dolu şişelerden suyunu bardağa döküp içebilecektir.

Danışmanlık hizmeti almak isteyen ailenin probleminin bilgi amaçlı olarak önceden kısaca bir veya iki cümleyle öğrenildiği aile danışmanlığında danışman görüşme odasına yansız, yüksüz ve yargısız olarak girer. 

Meslek ahlakı gereği konuşulan her şey o odada kalır ve herhangi bir aile üyesinin fiziksel ya da zihinsel sağlığı ile ilgili olumsuz bir durum söz konusu değilse üçüncü kişilerle asla paylaşılmaz. 

Her bir aile üyesi dikkatlice dinlenir, yargılanmaz ve asla kınanmaz. Kişilerin değil sadece ilişkinin ve sağlıklı aile yapısının tarafında olan danışmanın yapılandırmasıyla devam eden sürecin verimli olabilmesi, danışanların da sürece bağlı, değişime ve gelişime açık işbirlikleriyle sağlanabilir.

Dolu su şişelerinizin hiç bitmemesi dileğiyle…

Müjdat Talu
Aile ve Evlilik Danışmanı

Adres: Barış Mahallesi Karadeniz Caddesi No: 7 Aslan Residence Kat:2 Daire:27

Beylikdüzü/İstanbul

Bir yanıt yazın

Yaz
Bireysel, çocuk, ergen ve çift psikoloğu, Wisc-4 ve Cas Testi