Beylikdüzü, İstanbul
0552 491 99 27
info@tellmeinn.com

Klinik Psikolog Havva Gülce Şahin

05524919927

Gülce Şahin

Klinik Psikolog Gülce Şahin

Yetişkin Psikoloğu

Klinik Psikolog Havva Gülce Şahin, İstanbul Arel Üniversitesi’nde tam burslu olarak başladığı psikoloji lisans eğitimini onur derecesiyle, aynı üniversitede klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Stajyer klinik psikolog olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, uzun dönem stajyer psikolog olarak özel bir psikoterapi merkezinde deneyimleri bulunmaktadır.  Yaklaşık üç yıldır yetişkin psikolojisi üzerine çalışmaktadır ve yaklaşık bin seans tecrübesi bulunmaktadır. Psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi üzerine eğitimleri bulunmaktadır. Çoğunlukla psikodinamik psikoterapi ekolüyle depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları üzerine çalışmaktadır.

Uzmanlık

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca yetişkin psikolojisi üzerine eğitim görmüş olup yüksek lisans süpervizyon sürecinde kişilik bozukluğu ve kaygı üzerine çalışmıştır. Klinik psikoloji yüksek lisans sürecinde yazmış olduğu uzmanlık tezi; travma, ikincil travmatik stres, psikolojik dayanıklılık ve psikolojik iyi oluş üzerinedir. Klinik deneyimi depresyon, panik atak, obsesif kompülsif bozukluk, kaygı bozukluğu, kişilik bozuklukları üzerinedir.

Eğitim

2016/2020: İstanbul Arel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Klinik Psikoloji (tezli)/Diploma notu:3.81: Sunulan dersler ve farklı ekoller benimsemiş (BDT, psikanalitik psikoterapi) iki uzmandan alınan 72 saatlik süpervizyon dersleri başarıyla verilmiştir.

2011/2015 : İstanbul Arel Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü (Tam Burslu)/Diploma Notu: 3.35: Eğitim süreci boyunca üniversitenin psikoloji kulübünün faaliyetleri takip edilmiş ve organizasyonlarda görevler alınmıştır.

Ek Eğitimler

EMDR 1. Düzey eğitimi: Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Emre Konuk tarafından verilen 45 saatlik eğitim tamamlanmıştır.

Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi Eğitimi: Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen 90 saatlik eğitime devam edilmektedir.

Psikodinamik Psikoterapi Temel Düzey Eğitimi: Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen 40 saatlik eğitim tamamlanmıştır.

Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi: Şema terapi enstitüsü tarafından ISST onaylı sertifikalı ve 42 saatlik olan eğitim Gonca Soygüt Pekak’tan alınmıştır.

Rorschach (Yetişkin): Toplamda 72 saat süren ve psikanaliz temelli olan rorschach testi eğitimi Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden alınmaktadır.

TAT (Yetişkin): Toplamda 36 saat süren ve psikanaliz temelli olan TAT testi eğitimi Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden alınmaktadır.

Tüm çalışma konuları

Kaygı bozuklukları, panik atak, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, duygudurum veya duygulanım bozuklukları, öfke kontrol zorluğu, ilişki kurma ve uyum güçlükleri, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları.

Uygulanan ekol ve yöntemler

Bireysel psikoterapi, Psikodinamik psikoterapi, Bilişsel davranışçı terapi, Şema terapi, EMDR.

Danışan grubu

Depresyon, kaygı bozuklukları, uyum ve ilişki kurma güçlükleri, öfke kontrol güçlükleri, yeme bozuklukları, duygudurum ya da duygulanım bozuklukları yaşayan yetişkin bireyler.

0212 873 20 17

0552 491 99 27

Adres: Barış Mahallesi Karadeniz Caddesi No: 7 Aslan Residence Kat:2 Daire:27

Beylikdüzü/İstanbul

Yaz
Bireysel, çocuk, ergen ve çift psikoloğu, Wisc-4 ve Cas Testi