Beylikdüzü/İstanbul
02128732017
info@tellmeinn.com

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Yaşadığınız ruhsal ve zihinsel problemler yaşam kalitenizi ve verimliliğinizi düşürürken ikili ilişkilerinizin kalitesine de zarar verebilir. Bu noktada bir uzmandan yardım alarak daha huzurlu bir serüvene merhaba diyebilirsiniz. 

Aşağıda görünen problemlerden biri ya da birkaçının sizde olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaygın Problemler

En temel anlamı ile ‘çökkünlük’ ile karakterizedir. Ruhsal çökkünlük ile de ifade edilen depresyon, içerisinde derin üzüntü, keyifsizlik, durgunluğun yanında düşünce, konuşma ve fizyolojik işlevlerde de aksamaların olduğu bir süreci kapsamaktadır

02128732017

Genellikle nöbet süreci sırasında birey delirecek gibi veya ölecekmiş hissine sahiptir. Nöbet sırasında bu hisler on denli yoğundur ki nöbet sonladığında dahi birey nöbetin tekrar olacağına  dair korku hisseder. Nöbet sürecinde, bireyde endişe ve telaşlı görüntüsünün yanında konuşmada güçlük, titreme, çarpıntı, terleme, boğuluyor hissi, göğüs ağrısı, üşüme, sıcak-soğuk basmaları vb. bedensel ve fizyolojik belirtiler görülür.

02128732017

Basit tanımı ile fobi, alışılagelen belli koşulların veya belli bir nesne ile karşılaşınca bireyde meydana gelen korku, endişe ve panik haldir. Bu panik ve korkunun birey tarafından abartılmış olduğu bilinir fakat kontrol etme açısından zorlayıcı olduğunu düşünerek korkulan nesne veya durum ile karşılaşmamak için kaçınılır. Örn; hayvan korkusu, açık alan korkusu, sosyal korku…

02128732017

Bireylerin yaşantılarında muhtemel bir durum/olaya karşı tedbirli olma durumudur. Bu tedbirli olma hali bireyin kendisine veya çevresine karşı tehlikeli bir durum ile karşılaşma ihtimali konusundaki tepkisidir. Bir durum veya olayın tehdit olarak algılanması bireyde; davranışsal, bilişsel ve bedensel uyarılma hali görülmektedir. Uyarılan bireyde tehdit olarak algılanan duruma karşı korku ve endişe oluşur.

02128732017
 

Kişinin sürekli olarak başkaları tarafından yargılanacak olma korkusudur. Örneğin bir konferansta soru sormak ya da kalabalıkta onun işaret edilmesi ihtimali o kalabalığa girmesini engeller.

02128732017

İstek dışında gelen düşünce, dürtü, imajlar bireyde sıkıntı yaşatır ve birey kendi bilincinin bir ürünü olarak kabul eder.Gelen zorlayıcı düşünceler tekrarlayıcı ve huzursuz edicidir. Zihinsel olarak denetimi sağlanamayan düşünceler ise kendisini davranışsal denetime bırakır. Birey bir takım davranışsal ritüeller ile düşüncelerini denetim altına almaya başlamaktadır. Bireylerde obsesyonel yaşantıların varlığı patolojik hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde de görülmesi muhtemel bir durumdur.

 

02128732017

Her bireyin dönem dönem yaşamış olduğu bir süreç olmuştur. Bu dönemler sıklıkla bireyin içinde bulduğu ruhsal sıkıntının veya fizyolojik rahatsızlıklarının bir etkisi sonucu olabilir. Temelde bedensel ve ruhsal sıkıntıları olan bireylerde sıklıkla şikayetlerinden biri uyku problemidir. Bunun yanında uyku problemi sonucunda günlük yaşamında zorlayıcı süreçleri kapsayan işlevselliğin azalmasına da zemin oluşturabilir. Uyku sürecinin en iyi şekilde anlaşılmasının önemli bir faktörü uyku muayenesinin  yapılıyor olmasıdır. Bu yüzden uyku ile ilgili bilgilerin detaylı incelenmesi bireyi anlamak açısından önemli bir parçadır.

02128732017

Kişinin bedeni ile ilgili hoşnut olmama durumu, beden ağırlığı ile ilgili yoğun ilgisi doğrultusunda yeme davranışlarında ki değişimleri içerir. Yeme bozuklukları kendi içerisinde ise sert bir geçişe sahip değildir. Öyle ki tanımlanmış yeme bozuklukları arasından biri veya birden fazlasının aynı bireyde farklı zamanlarda görülebileceği gibi eş zamanlı da olarakta ortaya çıkabilir. Pika, Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu, Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu, Anoreksiya Nervoza, Bulimia nervoza,Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu bu grubun alt başlıkları arasında sıralanmaktadır.

02128732017

Her insan yaşamı boyunca sevdiğini, yakınından birini veya bir başka bireyin kayıbına şahit olduğu bir süreç yaşamıştır. Bu süreç oldukça hüzünlü ve acı bir deneyimdir. Ayrıca  kayıp veya yas sürecine verilen tepki bireyler arasında farklılık barındırır.

02128732017

‘Hayır’ diyememenin birey için zorlayıcı birçok sebebi olabilir. Hayır dediğinde birey dışlanacağı, kabul görmeyeceği, sevilmeyeceği vb.  düşünceler aklından geçirebilir. Fakat bu süreç birey olarak öteki ile oluşturacağımız sınırlarda önemli bir rol oynar. Belirlenmeyen sınırlar  yaşamımızda bize ve yakınlarımıza rahatsızlık oluşturabilir.

02128732017

Öfkelenmek insanlar için oldukça doğal bir durumdur. Ancak farklı alt sebeplerle öfkeyi kontrol edememek hem bireyin kendisine hem de çevresine zarar verebilir.

Uygulanan Testler

Bireylerin kişilik özelliklerini bilimsel bir temele dayanarak yorumlayan testtir.

İsviçreli bilim insanı Hermann Rorschach tarafından geliştirilen bu test ilk olarak şizofreni ve düşünce bozukluklarının analizinde kullanılmış olup günümüzde kişilik dinamiklerinin tespitinde kullanılmaktadır.

Çeşitli sorularla depresyon durumunuzun ölçüldüğü çoktan seçmeli bir test şeklindedir. Terapi süreci içerisinde bir kaç kez uygulanıp sürecin işleyişi ve terapinin etkisi gözlemlenebilir.

Kendinizi Test Etmeye Ne Dersiniz?

Kaygı durumunuzu ölçen testtir. Kaygılandığınız zaman verdiğiniz tepkiler ve ortaya çıkan belirtiler ölçülmektedir.

Sosyal fobi durumunuzla ilgili fikir veren testtir. Sorulara verdiğiniz yanıtlar fobinizin şiddetini yansıtır.

0212 873 20 17-0552 491 99 27

Tellmeinn Psikoloji ve Danışmanlık Barış Mahallesi Karadeniz Caddesi No:7 Kat: 2 Daire: 27 Beylikdüzü/İstanbul 02128732017

Nasıl Gelinir?

Bilgi Alın
1
Buradayız, sizi dinliyoruz.