Beylikdüzü, İstanbul
0552 491 99 27
info@tellmeinn.com

Klinik Psikolog Sinem Güzel

klinik psikolog sinem güzel

Klinik Psikolog Sinem Güzel

 Klinik Psikolog Sinem Güzel, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başladığı psikoloji lisans eğitiminde dereceye girerek lisansını tam burslu olarak tamamlamış üstün onur derecesiyle mezun olmuştur. Işık Üniversitesi klinik psikoloji tezli yüksek lisans programından mezun olarak klinik psikolog unvanı almıştır. 

İngilizce dil eğitimi almak amacıyla ABD’de ve İngiltere’de eğitim görmüştür. Işık Üniversitesi’nin fon sağladığı bilimsel araştırma projesinde bursiyer olarak çalışmış akademik alana katkı sunmuştur. 

2020 yılında Uluslararası Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kongresi’nde, 2022 yılında International Association for Cross Cultural Psychology Kongresi’nde çalışmaları yer almıştır. Eğitim sürecinde, psikolojik danışmanlık merkezinde, rehberlik ve araştırma merkezinde, anaokulunda, Sultanabdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Moodist Nöroloji&Psikiyatri Hastanesi’nde klinik odaklı stajları ile deneyim kazanmıştır. TEGV’de eğitim gönüllülüğü yaparak çocuklarla çalışmalar yürütmüş, 100’den fazla sanat terapi seansında gönüllü olarak yardımcı terapistlik yapmıştır. 

Yüksek lisans eğitimi sırasında Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireylere psikolojik destek vermiş ve süpervizyon almıştır. Çocuklar için psikososyal gelişim atölyeleri düzenlemekte ve uygulamaktadır. Yetişkin ve çocuklar ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitimler

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi / Doç. Dr. Fatih Yavuz

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi / Klinik Psikolog Mehmet Teber

Sanat Psikoterapilerine Giriş Eğitimi / Sanat Psikoterapileri Derneği

Masal Terapi Uygulayıcı Eğitimi / Prof. Dr. Müge Yılmaz 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi / Işık Üniversitesi

Akademik Çalışmalar

Güzel S., & Akcinar B. (2022). The Association of Work-Family Conflict and Depression: The Protective Role of Dyadic Adjustment. International Association for Cross Cultural Psychology, 12-16 July.

Güzel S., Akcinar B., Yalçın N., Nalbantoğlu E. (2022). Covid-19 Döneminde Çalışan Annelerin Çalışma Hayatları ve İş Aile Çatışması Üzerine Nitel Bir İnceleme. 13. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Aralık.

Güzel S., Akcinar B., Uysal G., Akşahin G. (2022). Covid-19’un Çalışan Annelerin Depresyon, İş Aile Çatışması ve Ebeveynlik Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Aralık.

Arı, E., Gül, H., Güzel, S., Oğuz, E. (2020). Öz Şefkat ve Spora Bağlılığın Sporda Akış ile İlişkisinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kongresi, 25-27 Eylül.

 

Mesleki Atölye ve Seminerler

Çocuk Resim Analizi –  Psikoekol

Partner Şiddeti Workshop – Psikoloji İstanbul 

Terapide Zor Çocuklarla Çalışmak – Oyun Terapileri Enstitüsü 

DEHB’li Çocuklarla Çalışmak – Oyun Terapileri Enstitüsü 

Çocuklarda Sınır Eğitimi – Bilsem 

Motivasyonel Görüşme Teknikleri –  Psikoloji Akademisi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Nedir? Psikoloji Akademisi

Sanat Psikoterapisinin Sınırlılıkları ve Avantajları – İstanbul Psikodrama Derneği

Journey from Evil to Heroism- Prof. Dr. Philip Zimbardo

V. Uluslararası Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kongresi

İstanbul Ticaret Üniversitesi 7. Psikoloji Günleri

Bilinçli Farkındalık ve Şefkat Atölyesi – POEM 

Pozitif Psikoterapi ve Terapide Hikayelerin Kullanımı Atölyesi – POEM 

Terapi Performansını Arttırmak – POEM 

Çocuklarla Narrative Terapi Atölyesi – POEM 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 6.Psikoloji Günleri

Adres: Barış Mahallesi Karadeniz Caddesi No: 7 Aslan Residence Kat:2 Daire:27

Beylikdüzü/İstanbul

Yaz
Bireysel, çocuk, ergen ve çift psikoloğu, Wisc-4 ve Cas Testi