Beylikdüzü/İstanbul
02128732017
info@tellmeinn.com

Kayıp Sonrası Yas ve Yas Süreci

Kayıp Sonrası Yas ve Yas Süreci

 İnsanlar yaşamları boyunca birçok kayıp yaşar ve bu kayıplar kişiyi yas sürecine sürükleyebilir. Yas sadece yakın birinin ölümü sonrası yaşanan bir süreç değil hayattaki büyük değişiklikler (iflas etme, iş değiştirme, boşanma, evlenme), herhangi birinin kaybı (arkadaş, romantik ilişkilerin kaybı), soyut bir kavramın kaybı karşısında da yaşanabilen bir süreçtir. Ve her yeni kayıp insana önceki kayıplarını da hatırlatır. Bu yas sürecinin zoruklarından biridir.   Kişi kayıp karşısında dış gerçeklikle, kendi içsel dünyası arasında denge kurmakta zorlanır. 

Yas süreci de tam olarak bu dengenin kurulmaya çalışıldığı birçok evreden oluşan, kaybı yaşayan kişinin hem fiziksel hem duygusal belirtiler gösterdiği bir süreçtir. 

Yasın evreleri diyebileceğimiz bu evreler kaybın inkar edilmesi ile başlayıp, bölme, pazarlık etme, sıkıntı evreleri ile devam edip, kaybın kabullenilmesi ve hayatın yeniden düzenlenmesi ile biten evrelerdir. Kaybedilenle kurulan ilişki, kaybın ani olması, ölümün şekli, çevresel koşullar yasın süresi üzerinde etkili olan durumlardır.

Kayıp yaşayan kişi özellikle yakın birinin ölümü karşısında o kişiyle olan ilişkisini gözden geçirmeye başlar ve yoğun bir keder duygusu yaşar. 

Zaman zaman kendisini suçlu, çaresiz, yetersiz hisseder, kendisine ve etrafındaki diğer insanlara öfke duyar. Kaybın gerçekliğiyle yüzleştiği anlarda yoğun bir kaygı hissedebilir. 

Aynı zamanda rahatsız edici rüyalar görülebilir, uyku ve yeme sorunları yaşanabilir, alkol ve madde kullanma eğilimi artabilir, unutkanlık yaşanabilir. Fiziksel olarak ise kalp sıkışması, nefes almada güçlük, halsizlik gibi belirtiler görülebilir.

Yas süreci kayıp sonrası kişinin verdiği doğal tepkilerden oluşan olağan bir süreçtir. Kayıp karşısında kişinin duygularıyla yüzleşmesi, duygularını paylaşmaktan kaçınmaması önemlidir. Bu noktada yaşanan olumsuz duyguların bastırılmaması, sürecin doğal bir süreç olduğunu bilmek, sabırlı olmak ve sosyal destek oldukça önemlidir. 

Uyku, yeme ve sağlık gibi kişinin fiziksel sağlığıyla ilgili konularda hassas davranması da önemlidir. 

Sağlıklı şekilde tutulabilen yas kişinin gelişmesine, yenilenmesine de imkan tanıyabilir. Ayrıca kayıp karşısında zor zamanlar yaşayan insanların profesyonel bir destek alması bu sürecin sağlıklı tamamlanması açısından büyük önem taşır.

Kaynakça

Freud, S. (2013). Metapsikoloji (çev. Emre Kapkın, Aye Tekşen). İstanbul: Payel Yayınevi.

Umberson, D. (2016). Ebeveynin Ölümü (çev. Özge Çağla Aksoy). İstanbul: İletişim

Vamık, V. , Zıntl, E. (2018). Kayıptan Sonra Yaşam. Ankara: Pusula Yayıevi.

Tags: , , , , , ,

Bilgi Alın
1
Buradayız, sizi dinliyoruz.