Beylikdüzü/İstanbul
02128732017
info@tellmeinn.com

Dil Eğitimi Danışmanlığı

Dil Eğitimi Danışmanlığı

Yıllardır kalıplaşmış bir söz vardır. “Bir lisan bir insan” diye. Gerçekten öyle. Yabancı dil öğrenimi günümüzde kaçınılmaz bir hal almıştır. 


Dil öğreniminde en temel husus ilgi ve meraktır. Bizler ülke olarak buna fazlasıyla sahibiz. Batı ve doğu kültürlerinin kaynaştığı bir konumda yer aldığımızdan dolayı binlerce yıldır onlarca dilin konuşulduğu bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu kültür mozaiği içinde geçmişten gelen genlerimize işlemiş iletişim kurma çabalarımız telaffuz yeteneğimize de yansımaktadır. Yanlış eğitim politikalarından dolayı birçoğumuz küçük yaşlarda yabancı dil eğitiminden soğumuş olabiliriz. Ama gerçekten doğru adımlarla yabancı dil eğitimini kabus olmaktan veya bir yük olmaktan çıkarabiliriz. 


Günümüzde İngilizce öğrenimi birinci derecede önem arz etmektedir. Fakat bu geçmişte Fransızca veya başka diller olarak karşımıza çıkmaktaydı. Her dönemde siyasi ve ekonomik olarak güçlü ulusların egemenliği o dönemin yabancı dilini belirlemiştir. 

Dilin tarihi, ortaya çıkışı, iletişimin gücü ve insanlığın gelişimi ile coğrafi ayrımlarda evrimine devam eden, yaşayan bir varlık olarak dil insanlığın en önemli enstrümanıdır. 


Yazıya geçirilme şekillerindeki farklılıklardan tutun seslendirilmelerine kadar insanlığın tüm psikoloji tarihini saklayan diller entelektüel açıdan da kesinlikle irdelenmesi gereken bir alandır.


Günümüzde öncelikle öğrenilmesi gereken diller olduğu gibi kişisel merak veya profesyonel hayatta kullanılacak diller olarak bir çok dilde araştırmalar yapılabilir. Kişinin ilgi alanı veya ihtiyacına yönelik öğrenmesi gereken dili salt yabancı dil olarak değerlendirmeyip o dili oluşturan kültürü de öğrenmesi ve benimsemesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Günlük konuşma dilinden teknik terimlere edebiyattan sanata bilimden müziğe kılcal damarlar gibi dallanan dil alanlarını keşfetmek isterseniz sizi de bekleriz…

Filolog Göksel Savaş

Tags: , , , , , , ,

Bilgi Alın
1
Buradayız, sizi dinliyoruz.