Beylikdüzü/İstanbul
02128732017
info@tellmeinn.com

Uzman Klinik Psikolog Ayşe İklim Cengiz

Sizi dinliyoruz

Uzman Klinik Psikolog Ayşe İklim CENGİZ

Bireysel Terapist, Çift Terapisti, Cinsel Terapist

For an English Version Scroll Down

Eğitim Bilgileri

 • 2016-2017: Karl-Franzens-Universität Graz, Psychology Master’s Programme, Graz/ AVUSTURYA
 • 2015-2016: Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisansı, “Yüksek Onur Derecesi” ile mezun
 • 2009-2013: İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Lisansı (YÖK Burslu), “Yüksek Onur Derecesi” ile mezun

Mesleki Deneyim

 • 02/2018- 05/2018  Anidra Università Popolare’de “Uzman Klinik Psikolog” görevi- Cenova/ İTALYA
 • 01/2016- (Halen)   Imago Relationships International Vaka Analizleri Süpervizyon Süreci “Grup Lideri” ve “Çeviriden Sorumlu Uluslararası Imago Terapisti Adayı” görevleri-  Istanbul, Graz, Cenova
 • 08/2014- 08/2016 Evlilik Terapileri Enstitüsü/ Sağduyu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde “Psikoterapist” göreviyle yetişkin bireysel ve çiftler ile 1000 seansın üzerinde psikoterapi seansı gerçekleştirmiştir. 
 • 01/2014- 06/2014 Özel Mektebim Okulları’nda “Okul Psikologu” ve “Anaokulu Yöneticiliği” görevleriyle çocuk ve ergenler ile çalışmıştır.

Aldığı Ek Eğitimler ve Sertifikalar

 • 03-2019 EMDR I. Düzey Eğitimi, Uygulayıcı Sertifikalı – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 02-05/ 2018 Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyon Programı- Dott. Lorenzo della Cella, Cenova- İtalya
 • 2017/2018  İtalyanca Dil Eğitimi Programı (200 Saat)
 • 10/16 – 03/17  Executive and Peer Coaching in Intercultural Settings- Dr. Catherine O.E. Sim, Graz- Avusturya
 • 2017   Vaka Analizi ve Süpervizyon Eğitimi (36 Saat)- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol 
 • 02-04/ 2016 Psikodiagnostik Testler ve Ölçekler Uygulama Eğitimi(36 Saat) – NP Nöropsikiyatri Hastanesi 
 • 01/2016 – (Halen)  Imago Terapi Tekniği Süpervizyon Eğitimi- Gene Shelly
 • 02-08/ 2016 Bireysel, Çift ve Cinsel Terapiler Vaka Analizi ve Süpervizyon Eğitimi-Sağduyu Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri 
 • 09/15- 01/16 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi- Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
 • 09/15- 01/16 Psikodinamik Yönelimli İleri Psikopatoloji ve Psikoterapi Eğitimi – Uzm. Psk., Psikanalist Uğur Girginer
 • 09-12/ 2015 Vaka Analizi ve Süpervizyon Eğitimi- Uzm. Psk., Psikanalist Uğur Girginer
 • 10-12/2015 Cinsel Terapi Eğitimi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tanı ve Tedavisi- Uzm. Klinik Psk., Cinsel Terapist Özge Soner
 • 05-11/ 2015 Imago Çift Terapileri Tekniği Eğitimi – Workshop, 1-2-3. Modül Eğitimleri- Harville Hendrix, Ph.D. & Helen LaKelly Hunt, Ph.D.
 • 2012/ 2013  Test Tanıtım ve Uygulamaları Eğitimi: 16 PF Kişilik Testi, Resim Çizme Testleri, California Sözel Öğrenme Testi, Sözel Bellek Süreçleri Testi, Denver II Gelişimsel Tarama Testi- İstanbul Kültür Üniversitesi, RPDMER (Uygulayıcı Sertifikalı)
 • 03/ 2013 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitimi (30 Saat)- Dr. Myriam Menter
 • 01-03/ 2013 Vaka Analizi ve Süpervizyon Eğitimi (48 Saat)-Evlilik Terapileri Enstitüsü
 • 05/ 2012  Imago Çift Terapisi Eğitimi (36 Saat)- Dr. Harville Hendrix, Wendy Palmer Patterson
 • 01/ 2012  Adler Psikolojisi Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek (10 Saat)- Dr. Wes WINGETT
 • 2010-2011 Almanca İlk ve Orta Kademe Dil Programı Eğitimi (256 Saat) 

 

Yukarıda belirtilen eğitimler dışında 2010- 2018 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda mesleki kongre, seminer ve sempozyuma katılmanın yanı sıra yurt içinde okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere; psikoterapi merkezlerinde ise çift ve bireysel psikolojik danışmanlık alan bireylere çeşitli konularda seminer hizmetleri vermiştir. Akademik çalışmalarını “Klinik Düzlemde Kültürler Arası Çalışmalar” üzerine yoğunlaştırırken uygulamalı alandaki çalışmalarına ise Türkçe ve İngilizce dillerinde psikoterapi seansları gerçekleştirerek devam etmektedir.

 

Staj Deneyimi

 • 07-08/2016    NP İstanbul Beyin Hastanesi- Klinik Psikoloji, Nöropsikoloji stajı
 • 07/2012  Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-  6. Psikiyatri Kliniği, K1 Psikoz Servisi
 • 08-11/2011  Sağduyu Psikolojik Danışmanlık Merkezi/ Evlilik Terapileri Enstitüsü- Çocuk- Ergen- Yetişkin Psikoterapileri

Education and Training

 • 2016 – 2017: Psychology Master’s Programme at Karl-Franzens-Universität Graz, AUSTRIA
 • 2015 – 2016: Master’s Degree in Clinical Psychology (Thesis) at Uskudar University, İstanbul, TURKEY, Graduated with High Honour Degree
 • 2009 – 2013: Bachelor’s Degree in Psychology at Istanbul Kultur University, İstanbul, TURKEY, Graduated with High Honour Degree

Work Experience

 • Feb – May 2018: “Clinical Psychologist” at Anidra Università Popolare – Genoa/ ITALY
 • Jan 2016 – Present: “Group Leader” and “International Imago Therapist Candidate, Responsible for Translation” in Supervision Process at Imago Relationships International-Istanbul, Graz, Genoa
 • Aug 2014 – Aug 2016: “Psychotherapist” at Sagduyu Psychological Counselling Centre/ Marriage Therapy Institute- Individual and Couples Therapy, conducted over 1000 psychotherapy sessions with adults and couples- Istanbul/ TURKEY
 • Jan – Jun 2014: “School Psychologist” at Mektebim Schools- Psychological Counselling for children and adolescents- Istanbul/ TURKEY

 

Practical Trainings and Certificates

 • March-2019 EMDR Level I Training, Practitioner Certified- DBE
 • Feb – May 2018: Psychodynamic Psychotherapy Training and Supervision Program- Dott. Lorenzo della Cella, Genoa- ITALY
 • 2017 – 2018: Italian Language Course (200 Hours) – Istanbul, Turkey and Genoa, Italy
 • Oct 2016 – Mar 2017: Executive and Peer Coaching in Intercultural Settings- Dr. Catherine O.E. Sim, Graz- Austria
 • 2017: Case Analysis and Supervision Program (36 Hours) – Asst. Prof. Dr. Hüseyin Ünübol 
 • Feb – Apr 2016: Psychodiagnostic Tests and Scales Training (36 Hours) – NP Neuropsychiatry Hospital
 • Jan 2016 – Present: Imago Therapy Technique Supervision Program – Gene Shelly
 • Feb – Aug 2016: Clinical Supervision Training in Individual, Couples and Sexual Therapies- Marriage Therapy Institute, Istanbul
 • Sep 2015 – Jan 2016: Cognitive Behavioural Psychotherapy Education- Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
 • Sep 2015 – Jan 2016: Psychodynamic Oriented Advanced Psychopathology and Psychotherapy Education – Specialist Psychologist, Psychoanalyst Uğur Girginer
 • Sep – Dec 2015: Case Analysis and Supervision Program- Specialist Psychologist, Psychoanalyst Uğur Girginer
 • Oct – Dec 2015: Sexual Therapy Education, Diagnosis and Treatment of Sexual Dysfunction Disorders – Clinical Psychologist, Sexual Psychotherapist Özge Soner
 • May – Nov 2015: Imago Therapy Technique Training- Workshop and 1st, 2nd and 3rd Module Trainings- Harville Hendrix, Ph.D. & Helen LaKelly Hunt, Ph.D.
 • 2012 – 2013: Test Introduction and Applications Training: 16 Personality Factor Questionnaire (16PF), Human Figure Drawing Test, California Verbal Learning Test, Verbal Memory Processes Scale and Denver II Developmental Screening Test – RPDMER, Istanbul Kultur University
 • Mar 2013: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Education (30 hours) – Dr. Myriam Menter
 • Jan – Mar 2013: Case Analysis and Supervision Training (48 hours)- Marriage Therapy Institute
 • May 2012: Imago Couples Therapy Training (36 Hours) – Dr. Harville Hendrix, Wendy Palmer Patterson
 • Jan 2012: Rethinking of Child and Adolescent Education within the Framework of Adlerian Psychology (10 Hours) – Dr. Wes WINGETT
 • 2010 – 2011: German Language Program, Elementary and Intermediate Level (256 hours)

 

Apart from the trainings mentioned above, between the years 2010 and 2018, both at home and abroad, she has participated in many professional congresses, seminars and symposiums, and provided seminars and psychotherapy services to both students and parents and teachers at schools, and to couples and adult individuals who get psychological counselling at psychotherapy centres. 

 

Mainly concentrating her academic studies on “Cross-Cultural Studies in Clinical Psychology”, she has been going on her practical work in the field by conducting psychotherapy sessions in both Turkish and English languages.

 

Internship Experience

 • Jul – Aug 2016: Clinical Psychology Intern at NP Istanbul Neuropsychiatry Hospital
 • Jul 2012:  Clinical Psychology Intern at Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital (BRSHH), Psychiatry Clinic, Male Psychosis Service
 • Aug – Nov 2011:  Psychology Intern at Sagduyu Psychological Counselling Centre/ Marriage Therapy Institute

0212 873 20 17

Tellmeinn Psikoloji ve Danışmanlık Barış Mahallesi Karadeniz Caddesi No:7 Kat: 2 Daire: 27 Beylikdüzü/İstanbul 02128732017

RANDEVU AL
1
Buradayız, sizi dinliyoruz.